Uszkodzenie DNA jest nową odpowiedzią na subiektywne uszkodzenie indukowane przez C5b-9a dopełniacza w podocytach czesc 4

Na koniec, w celu określenia wpływu hamowania ERK-1 i -2 na uszkodzenie DNA, mierzono uszkodzenie DNA (jak opisano powyżej) w komórkach eksponowanych na U0126, po indukcji sub5 wego C5b-9. Wyniki Eksponowanie podocytów na Ab i dopełniacz wywołuje atak subiektywny Występował wzrost poziomu LDH o 4% zarówno u myszy jak i szczurów, podocytów eksponowanych na Ab i źródło dopełniacza (surowica C +) w porównaniu z komórkami kontrolnymi narażonymi na Ab i niedobór PVG-C6a ( C.) Surowica (dane nie pokazane). Podobnie nastąpił wzrost uwalniania LDH o 4% w RMC eksponowanych na surowicę anty-Thy1 Ab i C + w porównaniu z komórkami kontrolnymi eksponowanymi na Ab i C. surowica (dane nie pokazane). Tak więc indukowaliśmy sublysis (<5%) na podocytach myszy i szczurów oraz w RMC. Sublificzny uraz C5b-9 powoduje uszkodzenie DNA w podocytach, ale nie w komórkach mezangialnych, uszkodzenie DNA in vitro zmierzono trzema metodami. Wyniki testu uszkodzenia ssDNA pokazano na Figurze 1. Figura 1a pokazuje, że eksponowanie proliferujących podocytów szczura na Ab i kontrolę C. surowica nie była związana z uszkodzeniem ssDNA. W przeciwieństwie do tego, zaobserwowano znaczący wzrost ssDNA pozostającego po strąceniu w proliferujących podocytach szczurzej eksponowanych na Ab i źródło dopełniacza (surowica C +) (P <0,001). Figura 1b pokazuje uszkodzenie DNA w spoczynkowych podocytach szczura. Podocyty pozbawione surowicy wychodziły z cyklu komórkowego, mierzono za pomocą analizy FACS i barwienia BrdU (wyniki nie pokazano), podobnie do podocytów in vivo. Narażenie spoczynkowych podocytów na surowicę Ab i C + spowodowało wyraźny wzrost uszkodzeń DNA, które nie zostały wykryte w kontrolnych podocytach spoczynkowych poddanych działaniu Ab i kontroli C. surowicy (P <0,001). Dane te pokazują, że subtelne C5b-9 powoduje uszkodzenie DNA zarówno podocytów hodowanych w proliferacji jak i w spokoju hodowanych szczurów. Figura 1c pokazuje wyniki uzyskane w zróżnicowanych podocytach myszy. Wystąpił znaczny wzrost uszkodzenia ssDNA w zróżnicowanych postmitotycznych podocytach myszy poddanych subtelnemu atakowi C5b-9 w porównaniu z grupą kontrolną. Figura 1Subtelny C5b-9 powoduje uszkodzenie DNA na podocytach in vitro. Uszkodzenie ssDNA mierzono za pomocą testu wytrącania DNA u szczura (a), spoczynkowego szczura (b) i zróżnicowanych podocytów myszy (c) po mitotycznej. Uszkodzenia DNA ledwo wykryto w podocytach kontrolnych nie eksponowanych na Ab (ścieżka 1) i w komórkach kontrolnych eksponowanych na Ab bez źródła dopełniacza (C ., linia 3). Przeciwnie, uszkodzenie DNA było znacząco zwiększone na podocytach po subtelnym uszkodzeniu C5b-9 po ekspozycji na Ab i źródło dopełniacza (C +, ścieżka 2). Uszkodzenie DNA wykryto w komórkach kontroli pozytywnej wystawionych na promieniowanie UV (UV, ścieżka 4). Wyniki te pokazują, że subiektywne uszkodzenie C5b-9 powoduje uszkodzenie DNA w hodowanych szczurzych i mysich podocytach. Figura 2 pokazuje wyniki uzyskane przy użyciu testu komety. Uszkodzeń DNA nie wykryto w prawidłowych podocytach szczura (Figura 2a) i komórkach kontrolnych wystawionych na działanie Ab i C. surowicy (Figura 2c). Test kometowy był dodatni, jednak (. Ogon. Uszkodzonego DNA wędrującego z dala od jądra), w podocytach szczura wystawionych na subtelne C5b-9 (Figura 2b) i na podocytach szczurów poddanych działaniu promieniowania UV (Figura 2d) (kontrola pozytywna) . Test kometowy był ujemny w prawidłowych różnicowanych podocytach myszy (Figura 2e) i kontrolnych podocytach myszy eksponowanych na Ab i C. surowicy (Figura 2g). Przeciwnie, eksponowanie mysich podocytów na Ab i źródło dopełniacza skutkuje ogonem (Figura 2f). Podoceny myszy wystawione na działanie promieniowania UV również wykazywały ogon (Figura 2h). Figura 2 Test na kometę. Uszkodzenie DNA mierzono na podocytach szczurzych (ayd) i mysich (e. H) in vitro przy użyciu testu kometowego. (a i e) uszkodzeń DNA nie wykryto w prawidłowych podocytach nieobjętych Ab lub źródłem komplementu. (b i f) W podocytach poddanych działaniu Ab i dopełniacza, charakterystyczny. ogon. uszkodzonego DNA widać migrując z dala od jądra. (c i g) Przeciwnie, uszkodzenie DNA nie zostało wykryte w komórkach kontrolnych eksponowanych na Ab bez źródła dopełniacza. (d i h) W komórkach napromieniowanych promieniowaniem UV, stosowanych jako kontrola pozytywna, wykryto uszkodzenie DNA. Test kometowy przeprowadzono również na kłębuszkach izolowanych od szczurów kontrolnych i szczurów PHN. (I. L) uszkodzenia DNA nie wykryto u szczurów kontrolnych, którym wstrzyknięto normalną surowicę owczą (i) ani w PVG C. szczurom, którym wstrzyknięto Ab anty-Fx1A (k). U szczurów Sprague-Dawley PHN (j) i szczurów PVG C + (1) wykryto uszkodzenie DNA wstrzyknięto Ab anty-Fx1A. Określono również liczbę miejsc AP w DNA z podocytów szczurów po subtelnej ekspozycji na C5b-9. Podocyty wystawione na surowicę Ab i C + zawierały dwa razy więcej miejsc AP w porównaniu z podocytami narażonymi na Ab i C. surowicy (40 . 1,3 wobec 22. 4,8; P <0,001). Podobne wyniki uzyskano stosując mysie podocyty [hasła pokrewne: ciasto marchewkowe wegańskie, łojotokowe zapalenie skóry głowy wypadanie włosów, goździki właściwości lecznicze ] [patrz też: goździki właściwości lecznicze, mleko w proszku dla dzieci, centermed słoneczna tarnów ]