białko c-Fos jako cel przeciwsteoblastogennego działania witaminy D i synteza nowych analogów czesc 4

Eksperymenty z użyciem pulsu ujawniły, że białko c-Fos w komórkach prekursorowych osteoklastów obróciło się gwałtownie z szacowanym okresem półtrwania wynoszącym mniej niż 2 godziny, jak podano dla innych typów komórek (16), podczas gdy leczenie 1, 25 (OH) 2D3 nie spowodowało dalszego przyspieszenia degradacji c-Fos (rys. 6, A i B). W doświadczeniach znakowania impulsowego, biosynteza białka c-Fos, która znacznie wzrosła po stymulacji RANKL, została zahamowana przez współtworzenie z l, 25 (OH) 2D3 (Figura 6C). Figura 61a, 25 (OH) 2D3 hamuje translację białka c-Fos w komórkach prekursorowych osteoklastów. Komórki prekursorowe osteoklastów izolowano ze szpiku kostnego myszy C57BL / 6J jako komórki adherentne M-CSFa. Read more „białko c-Fos jako cel przeciwsteoblastogennego działania witaminy D i synteza nowych analogów czesc 4”

Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy cd

Przekrojowe obrazy H & E przez ulotki zastawki aortalnej embrionów E16.5 Pax3 + / + i Pax3Cre / + (G i H) i pająka Pax3Cre / Cre (I) pokazują zagęszczone, nierówne wielkości ulotki u mutanta. Pokazano przykłady zaworu tłokowego (F) i podwójnej komory prawej (I). Zmodyfikowane odbarwianie pentachromem Movata ujawnia odkładanie macierzy pozakomórkowej (niebieski) w kontrolnych płatkach zastawki semilunarnej E16.5 (J i K) i zarodkach Pax3Cre / Cre (L), które wykazują wzrost pozakomórkowej macierzy w porównaniu z kontrolnymi ulotkami. Obrazy J. L o większym powiększeniu są pokazane jako M. Read more „Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy cd”

Nowa generacja inhibitorów mTOR w onkologii klinicznej: jak złożoność szlaku wpływa na strategię terapeutyczną

Mammalowym celem rapamycyny (mTOR) jest kinaza spokrewniona z PI3K, która reguluje wzrost, proliferację i przeżycie komórek poprzez kompleks mTOR (mTORC1) i mTORC2. Szlak mTOR jest często nieprawidłowo aktywowany w nowotworach. Podczas gdy niedotlenienie, niedobór substancji odżywczych i uszkodzenie DNA hamują aktywność mTORC1, wiele czynników genetycznych konstytutywnie aktywuje mTOR w rakach. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd ścieżek sygnałowych w górę i w dół od mTORC1 i -2 oraz omówienie wglądu w terapeutyczne cele przeciwnowotworowe. zarówno te, które zostały wypróbowane w klinice z ograniczonym sukcesem, jak i te, które są obecnie w fazie badań klinicznych. Read more „Nowa generacja inhibitorów mTOR w onkologii klinicznej: jak złożoność szlaku wpływa na strategię terapeutyczną”

Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym

Modele zwłóknienia wątroby, które obejmują modele hodowli komórkowej, eksplantowany i poddany biopsji materiał ludzki oraz eksperymentalne modele zwierzęce, wykazały, że zwłóknienie wątroby jest wysoce dynamicznym przykładem gojenia się narządów litych. Ostatnie prace na modelach ludzkich i zwierzęcych wykazały, że zwłóknienie wątroby jest potencjalnie odwracalne i, w określonych okolicznościach, wykazuje rozdzielczość z przywróceniem prawie normalnej architektury. W niniejszym przeglądzie podkreślono sposób, w jaki badania modeli zwłóknienia wątroby przyczyniły się do paradygmatu dynamicznego gojenia się ran w tym stałym narządzie. Wprowadzenie i znaczenie kliniczne Zwłóknienie wątroby i końcowy etap zwłóknienia wątroby, marskość wątroby, stanowią ostateczną wspólną drogę praktycznie wszystkich przewlekłych chorób wątroby (1, 2). Zaawansowane zwłóknienie charakteryzuje się gromadzeniem ECM bogatym w fibrylarne kolageny (głównie kolagen I i kolagen III). Read more „Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym”