białko c-Fos jako cel przeciwsteoblastogennego działania witaminy D i synteza nowych analogów cd

Obecność 2D3 w okresie 6-dniowej hodowli nie powodowała dalszej inhibicji osteoklastogenezy. Tak więc, chociaż (3, 25 (OH) 2D3 jest dobrze znane ze swojej aktywności antyproliferacyjnej w różnych typach komórek (15), w tym przypadku zależny od RANKL etap różnicowania komórek progenitorowych osteoklastu był specyficznie hamowany przez l, 25. (OH) 2D3. Figura 31a, 25 (OH) 2D3 hamuje indukowane przez RANKL końcowe różnicowanie do osteoklastów. (A) Komórki prekursorowe osteoklastów izolowano ze szpiku kostnego myszy WT C57BL / 6J. Read more „białko c-Fos jako cel przeciwsteoblastogennego działania witaminy D i synteza nowych analogów cd”

Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy ad

Zawory dwupłatkowe charakteryzują się obecnością tylko 2 pełnych spoin (choć często występuje niepełna trzecia spoina) i nieregularnych rozmiarów listków (5). Nieprawidłowości zastawki aortalnej wiążą się z tętniakami aorty wstępującej, ubytkiem przegrody międzykomorowej, koarktacją aorty i rozwarstwieniem tętnic szyjnych i kręgowych, które niełatwo jest przypisać wtórnym efektom hemodynamicznym nieprawidłowości zastawek (25-27). Co ciekawe, defekty czaszkowo-twarzowe są również związane z dwupłatkową zastawką aortalną, co sugeruje związek z grzebieniem nerwowym (25), co przyczynia się do mezenchymii czaszkowo-twarzowej. Ponadto liczne badania patologiczne wykazały niezapalne zwyrodnienie komórek mięśni gładkich uzyskanych z grzebienia nerwowego w aorcie wstępującej i łuku aorty u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną, nawet tych bez powstawania tętniaków, które często charakteryzują się torbielowatą przyśrodkową martwicą (28. 31). Read more „Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy ad”

Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym ad 8

Doniesienia na temat spontanicznego ustąpienia zwłóknienia wątroby były dotychczas krytykowane za niepotwierdzone anegdoty. Jednak badania antywirusowe dostarczyły danych z biopsji zarejestrowanych przed i po próbie eradykacji wirusów, a po raz pierwszy w badaniach histologicznych na dużą skalę skutków wycofania zniewagi wątrobowej dostępne były odpowiednie choroby u ludzi. Dane te potwierdziły, że eradykacja wirusowa była związana z wyraźną regresją w zwłóknieniu i dostarczyła dowody, że zwłóknienie wątroby ludzkiej było co najmniej częściowo odwracalne. Zjawisko to obserwuje się również po odstawieniu innych przewlekłych inpretacji wątrobowych (przegląd w pozycjach 7, 15 i 113. 115). Read more „Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym ad 8”

Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym

Modele zwłóknienia wątroby, które obejmują modele hodowli komórkowej, eksplantowany i poddany biopsji materiał ludzki oraz eksperymentalne modele zwierzęce, wykazały, że zwłóknienie wątroby jest wysoce dynamicznym przykładem gojenia się narządów litych. Ostatnie prace na modelach ludzkich i zwierzęcych wykazały, że zwłóknienie wątroby jest potencjalnie odwracalne i, w określonych okolicznościach, wykazuje rozdzielczość z przywróceniem prawie normalnej architektury. W niniejszym przeglądzie podkreślono sposób, w jaki badania modeli zwłóknienia wątroby przyczyniły się do paradygmatu dynamicznego gojenia się ran w tym stałym narządzie. Wprowadzenie i znaczenie kliniczne Zwłóknienie wątroby i końcowy etap zwłóknienia wątroby, marskość wątroby, stanowią ostateczną wspólną drogę praktycznie wszystkich przewlekłych chorób wątroby (1, 2). Zaawansowane zwłóknienie charakteryzuje się gromadzeniem ECM bogatym w fibrylarne kolageny (głównie kolagen I i kolagen III). Read more „Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym”