białko c-Fos jako cel przeciwsteoblastogennego działania witaminy D i synteza nowych analogów ad

Jak podano wcześniej (14), myszy z niedoborem OPG miały znacznie zmniejszoną gęstość mineralną kości (BMD) w wyniku nadmiernej resorpcji kości, a doustne podawanie (3, 25 (OH) 2D3 powodowało zależne od dawki polepszenie utraty kości przy piszczeli (Figura 1D). Małe dawki farmakologiczne l, 25 (OH) 2D3 zastosowane w obecnym badaniu (0,05 . 0,2 ug / kg) nie indukowały hiperkalcemii (dane nie pokazane). Wyniki te sugerują, że (3, 25 (OH) 2D3 działa jako inhibitor resorpcji kości in vivo przez przeciwdziałanie szlakowi RANKL / RANK. W świetle naszych poprzednich obserwacji, że ekspresja RANKL w kości nie zwiększyła się po podaniu |, 25 (OH) 2D3 in vivo (9), postawiliśmy hipotezę, że (3, 25 (OH) 2D3 hamuje resorpcję kości przez zakłócanie sygnalizacji. Read more „białko c-Fos jako cel przeciwsteoblastogennego działania witaminy D i synteza nowych analogów ad”

Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy

Wrodzone anomalie zastawki aortalnej są powszechne i wiążą się z postępującą niewydolnością zastawki i / lub stenozą. Ponadto tętniak, koarktacja i rozwarstwienie aorty wstępującej i łuku aorty są często towarzyszącymi stanami, które komplikują postępowanie z pacjentem i zwiększają zachorowalność i śmiertelność. Powiązane aortopatie są często przypisywane turbulentnemu przepływowi hemodynamicznemu przez zniekształcony zawór prowadzący do ogniskowych defektów w ścianie naczynia. Jednakże liczne badania chirurgiczne i patologiczne wskazały na rozległą torbielowatą martwicę przyśrodkową i apoptozę mięśni gładkich w całym łuku aorty u dotkniętych pacjentów. Tutaj dostarczamy dowody eksperymentalne na alternatywny model wyjaśniający związek naczynia aorty i choroby zastawkowej. Read more „Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy”

Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym ad 7

Badania całej wątroby człowieka i szczura wskazują, że MMP, które działają przeciwko kilku komponentom ECM, są wyrażane w marskości końcowej. Jednak w trakcie procesu aktywacji HSC i przed wzrostem ekspresji kolagenu I, ekspresja HSC TIMP1 i TIMP2 jest znacznie zwiększona (30, 99, 103). Rzeczywiście, możliwe jest wykazanie, że wydzielane MMP, MMP-2 i MMP-9 są hamowane ponad 20-krotnie przez TIMP1 pochodzący z HSC (103). Późniejsze badania wykorzystujące kilka modeli zwierzęcych progresywnego zwłóknienia i badania eksplantowanej ludzkiej wątroby potwierdziły, że zwłóknienie charakteryzuje się podwyższoną aktywacją TIMP1 i TIMP2 (30, 100). Dane te doprowadziły do hipotezy, że TIMP regulują wzór degradacji ECM, który charakteryzuje zwłóknienie wątroby poprzez kontrolowanie aktywności równocześnie wydzielających się MMP (100. Read more „Modele zwłóknienia wątroby: badanie dynamicznej natury stanu zapalnego i naprawy w narządzie litym ad 7”

Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy ad 9

Narządy umieszczono w 1% agarozie o niskiej temperaturze topnienia, odwodniono w metanolu, a następnie oczyszczono w 1: 2 (obj./obj.) Alkoholu benzylowego i benzoesanu benzylu (64). Następnie narządy skanowano za pomocą skanera OPT firmy Bioptonics (3001M). Zawory półksiężycowe i ulotki zostały nakreślone w programie Adobe Photoshop, a stosy obrazów zostały zrekonstruowane przy użyciu oprogramowania OsiriX. Ilości zrekonstruowanych obrazów ulotek obliczono za pomocą oprogramowania Volocity. Statystyka. Read more „Sercowy grzbiet nerwowy koordynuje przebudowę i funkcjonalne dojrzewanie zastawek półksiężycowatych myszy ad 9”