Asymetria chodu

Podobny obrazProblemy z chodem w chorobie Parkinsona (PD) mogą objawiać się na wiele sposobów, w tym tasowanie, zamrożenie chodu, wzdęcia i asymetria. Asymetrie chodu niekoniecznie korelują z innymi asymetriami objawów motorycznych w PD ocenianych za pomocą Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). Wpływają na podzbiór pacjentów i są heterogeniczne, ponieważ mogą mieć charakter przestrzenny lub czasowy. Asymetrie chodu w PD mogą przyczyniać się do upośledzeń, takich jak zamrożenie chodu, ale pozostają słabo poznane. Dodatkowo zaobserwowano znaczną zmienność pomiarów, o których doniesiono, że są asymetryczne w PD w porównaniu do osób kontrolnych, w tym długość kroku, czas wychylenia, czas postawy i krok, podczas gdy inne nie zgłaszają różnic w długości kroku lub czasie postawy. Te zmienne wyniki mogą odnosić się do różnic metodologicznych lub różnic w populacjach pacjentów. Bardziej znormalizowane pomiary asymetrii chodu mogą potencjalnie służyć jako część zestawu biomarkerów dla podtypu PD lub jako miernik postępu choroby lub interwencji.